четверг, 23 декабря 2010 г.

Русский театр поздравляет...

Поздравляю всех...

Поздравляю всех моих любимых коллег, учеников, родителей с наступающими праздниками!
Здоровья и благополучия Вам!

Карнавал

Карнавал в этом году происходил на пиратском судне. Команда 11а хорошо продумала конкурсы и тематические сувениры. Всё было, как у пиратов и разбойников, но закончилось благополучно и весело!

среда, 22 декабря 2010 г.

Театр "Мельница" порадовал малышей...

своей программой.Сказка про муми-тролля не оставила без улыбки даже взрослых, а уж игровая программа с Дедушкой Морозом и его помощниками всегда проходит "На бис", так случилось и в этот раз!Концертно-танцевально-игровая программа в пятых классах.

Молодцы, пятиклассники! Замечательно подготовились к своему Карнавалу. А самое приятное, что вы по настоящему умеете веселиться.EСOMEN поздравляет!

вторник, 21 декабря 2010 г.

Поздравление для всех!

Танцевально-игровая программа для 6-7 классов

С самого начала не очень активно танцевали ребята, можно сказать, совсем не танцевали. Но играли очень дружно, а под конец и растанцевались, что некоторым не хотелось уходить из зала. Самой популярной игрой стала "Лимбо", которую все знают и любят в неё играть.

В конкурсе новогодних газет 1место заняла газета, которую сделали Аня и Женя из 6с класса. Кто ещё не видел, посмотрите на двери в актовый зал.

Замечательный КВН получился у четвёртых классов...

21. 12 в четвёртых классах состоялась игра "КВН". Всё было по настоящему. Команды готовили домашнее задание-приветствие, а остальные конкурсы играли экспромтом. Молодцы ребята, хорошо подготовились.
Спасибо классным руководителям и родителям, которые помогли подготовиться и достойно выступить.
Команда 4с класса "Разные зайцы"
Команда 4а класса
Команда 4б класса
Команды 4д, 4е классов

Случай со Снежной королевой...

Для ребят первых и вторых классов хор и театральный кружок подготовили спектакль, премьера, которого состоялась 20.12


Праздники и мероприятия перед Новым годом!

17.12 состоялась "Рождественская ярмарка". Распродажа шла бойко и весело.


Спасибо девочкам за изделия, а Светлане Васильевне за помощь!

пятница, 17 декабря 2010 г.

Конкурс политической рекламы

Konkursi „Poliitiline reklaam Eestis“ tingimused
1. Õpilastööde konkurss „Poliitiline reklaam Eestis“ on 14. oktoobrist 2010 kuni 25. veebruarini 2011 toimuv omaloomingu konkurss, mida korraldab Eesti Noorteühenduste Liit projekti „Noorte Varivalimised 2011“ raames.
Käesoleva konkursi eesmärgiks on ärgitada õpilasi (vanuses 14-20) kriitilisemalt suhtuma valimispropagandasse. Konkurss paneb mõtlema noori puudutavatele teemadele valimiskampaaniates ning noorte osalemisvõimalustele ühiskonna arengut puudutavates otsustusprotsessides.
2. Võistlustööde teemad ja sisu:

2.1. Võistlustööd jagunevad kahte kategooriasse: essee ja visuaalne reklaam. Konkursil osalemiseks saab esitada maksimaalselt kaks tööd, mis peavad kuuluma eri kategooriatesse.
• Essee teema:
1. „Mina kandidaadina – positiivsed ja negatiivsed eeskujud“ – Teema annab võimaluse panna end kandideeriva poliitiku rolli. Võid näiteks analüüsida, mis on sinu arvates kvaliteetne poliitika ja „hea poliitik“. Teemat võid ka avada fantaasiarikkalt ning rääkida üldiselt omadustest/lubadustest, mis peaks Sulle meelepärasel poliitikul olema. Samas annab teema võimaluse analüüsida ka mõnda poliitikut ning seda, miks teda valima peaks/miks Sina teda valiksid.
2. „Milline part peibutab noori?“ – võistlustöös võid analüüsida erinevaid võimalikke populistlikke lähenemisi noortepoliitikale, noortele suunatud poliitilisele reklaamile. Teema võimaldab tuua erinevaid positiivseid/negatiivseid näiteid. Teemat võid avada ka fantaasiarikkalt – arutledes (ülepakutult) poliitikate ja poliitikute üle, mis noortele või konkreetselt Sinule eriti „peale“ võiksid minna.
3. „5 ettepanekut tulevasele valitsusele“
4. „Mul on täiesti poogen, aga viiulit ei ole“ – Teemat avades võid arutleda näiteks selle üle, miks noori ei huvita poliitika või ühiskonnas toimuv. Kas Sinul on suva? Kas noortel on ükskõik ja miks? Mida saaks/peaks Sinu arvates muutma kui saaks?
5. „Laps räägib siis kui kana pissib? Noor = laps?“ – Teema annab võimaluse analüüsida noorte võimaluse üle kaasa rääkida ühiskonnas, pereringis, koolis. Milline on Sinu arvates ühiskonna suhtumine ning milline noorte oma? Kas antud vanasõna peab paika?
Essee juures on oodatud originaalne lähenemine ja veenvus. Arutlev stiil, näidetega toetatud argumendid, lennukas ja fantaasiaküllane mõttearendus on märksõnad, mis võiksid iseloomustada põnevat võistlustööd. Essee pikkuseks maksimaalselt 2.5 lk. Sa ei pea lähtuma etteantud teema-arendusest.• Visuaalne reklaam: plakat, flaier või videoklipp valitud teemal.
1. „Vali mind!“
2. „Poliitilised mängud ja poliitikute mängukannid“
3. „Laps räägib siis kui kana pissib? Noor = laps?“
3. Üldised osalemise tingimused
3.1 Konkursil võivad osaleda noored vanuses 14-20.
3.2. Kirjaliku võistlustöö pikkus on maksimaalselt 2.5 lehte; võistlusvideo pikkus maksimaalselt 3 minutit, plakati ja lendlehe suurus ei ole piiratud.
3.3. Võistlustööd tuleb saata konkurss@enl.ee või postiaadressil Estonia pst. 5a, 10143, Tallinn hiljemalt 25.02.2011
3.4. Võistlustöid saates peab esitama korrektsed kontaktandmed, et korraldajatel oleks võimalik töö autor tuvastada ja temaga ühendust võtta. Töö esitaja võib oma nimeks kasutada ka pseudonüümi, kuid kontaktandmed ühenduse saamiseks peavad olema kindlasti lisatud.
3. Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine
3.1. Žürii otsuse põhjal antakse välja peapreemia: sülearvuti Ordilt
Teiseks preemiaks on digitaalne joonistusalus VÕI fotokaamera.
3.1.1. Videokonkursi žüriisse kuuluvad korraldajate esindajad, eksperdid reklaami ja meedia alalt, ning projekti partnerite esindajad.
3.1.2. Žürii võtab otsuse langetamisel arvesse originaalsust ja veenvust teemakäsitluses, teostust ning konkursi tingimustele vastavust. Nii visuaalse reklaami parimale kui esseevõistluse parimale on garanteeritud üks peaauhindadest.
3.2. Lisaks kahele suuremale auhinnale on korraldajatel õigus välja anda ka eriauhindu, mille saajad otsustab žürii.
3.3. Võitjatega võetakse ühendust ning nad kuulutatakse välja 10. märtsil 2011 Varivalimiste portaalis ja lõpuüritusel.
3.4. Auhindade kättesaamine ja tunnustamine toimub 10. märtsil 2011 Varivalimised 2011 lõpuüritusel või lepitakse kättesaamine võitjatega isiklikult kokku.
4. Võistlustööde kasutamine:
4.1. Korraldajal ei ole kohustust konkursile esitatud töid tagastada.
4.2. Konkursi korraldajatel on täielik õigus tulevikus kasutada konkursitöid korraldajate tutvustamiseks ja reklaamimiseks nii Eestis kui ka välismaal ilma nende eest lisatasu maksmata. Autoriõigus jääb töö loojale.
5. Võistlustöö saatmisega konkursile kinnitab osaleja, et ta:
5.1. on vastava konkursitöö autor.
5.2. on tutvunud kõigi konkursi reeglitega
5.3. aktsepteerib kõiki konkursi reegleid
5.4. annab võidu korral oma nõusoleku nime või pseudonüümi avaldamiseks meedias, reklaamides, PR-kampaaniates ja muudel üritustel ilma selle eest täiendavat tasu saamata ning vastavat kokkulepet sõlmimata.
6. Ebakorrektsete isikuandmete esitamisel, autoriõiguste rikkumisel võidakse osaleja ja tema tööd konkursilt kõrvaldada.
7. Konkursil osaleja poolt konkursi tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude korraldajast mittesõltuvate asjaolude korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja konkursil osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
8. Konkursi lisainfo e-posti aadressil konkurss@enl.ee

Встреча с артистом

В рамках Фестивального проекта «Радуга - Балтия»
При поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга

20 декабря 19.00 в Русском театре Эстонии (малый зал)

Творческий вечер народного артиста России Валерия Дьяченко
«Петербургские повести Валерия Дьяченко»


Программа творческого вечера
• Монолог из спектакля «Белые ночи» (по мотивам произведений Ф. М. Достоевского и Э. Т. А. Гофмана, режиссер Григорий Дитятковский
• Монолог из спектакля «Записки А. И. Попрощина» Н.В. Гоголя, режиссер Георгий Васильев
• Фрагмент из фильма «Петербургские повести Валерия Дьяченко» (автор Дмитрий Циликин, режиссер Ольга Высоцкая, ГТРК «Культура», 2008)
Ответы на вопросы зрителей
Продолжительность вечера 1.10 без антракта. Вход свободный.
Валерий Дьяченко – ученик режиссера и педагога Зиновия Корогодского, хранит верность одному театру. Вся его творческая судьба связана с Санкт-Петербургским Театром Юных Зрителей им. А.А. Брянцева. Валерий Дьяченко не обижен ролями. Ему с блеском удаются самые разноплановые роли, будь это персонаж из детской сказки, или герой Достоевского: «Наш цирк», «Наш Чуковский», «Сказки Пушкина»; Царь («Конёк-Горбунок»), Голлум («Баллада о славном Бильбо Бэггинсе»). Особое место занимает классический репертуар и роли, принесшие ему признание публики и отмеченные многими театральными наградами – Лужин («Преступление и наказание»), Аксентий Иванович Поприщин («Записки Поприщина»), Афанасий Иванович («Старосветские помещики»), Макар Девушкин («Бедные люди»), Белкин («Покойный бес»), Кулигин («Гроза»), Версилов («Подросток»). О Валерии Дьяченко говорят как об артисте с богатейшим внутренним миром, признанном мастере психологического анализа. В любых его работах органично сочетаются прекрасная школа, интеллект, интеллигентность и тонкий художественный вкус.
В 2010 году Дьяченко номинировался на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Беликова в спектакле «Человек в футляре» А. Чехова в постановке Г. Васильева. Таллиннским зрителям знаком по спектаклю «Старосветские помещики», который был показан год назад в рамках проекта «Русский театр представляет»
Приглашаем ВАС на встречу с интересным артистом 20 декабря в Малом зале Русского театра!

воскресенье, 12 декабря 2010 г.

1 место в районном конкурсе

Второй год подряд наши "Хозяюшки" занимают первое место в районном благотворительном конкурсе "Украсим пипаркок", который проводит Ласнамяэская управа части города. В этом году лучшей признана работа Кати Эханд и Виктории Будник, а готовила девочек к конкурсу Светлана Васильевна Сухова. Поздравляем!!!

Праздничные мероприятия

Рождественские, предновогодние мероприятия 2010 уч.г. 1-12 классы
дата время классы мероприятие
20.12 1-2кл. Рождественские представления
21.12 10.00 3кл. Танцевально-игровая программа
21.12 12.15 4кл. Маскарад, КВН
21.12 15.00 6-7 кл. Танцевально-игровая программа
22.12 9.00 1-ые «Таинственная зима в долине Муммитроллей» театр «Мельница»
22.12 11.00 2-ые «Таинственная зима в долине Муммитроллей» театр «Мельница»
22.12 14.00 5-ые Концертно-игровая программа
22.12 18.00 9-12кл. «Карнавал»
23.12 8.30 1-12кл. Классный час «Итоги первого полугодия»

четверг, 9 декабря 2010 г.

Интеллектуальные игры в пятых классах

В интеллектуальной игре сегодня команды пятых классов показали следующие результаты:
5а -31балл
5б -30 баллов
5с - 32,5 балла
5д - 28 баллов
Поздравляем команду победителей 5с класса!

Заяц года! (кот, кролик)


Поступило интересное предложение!
Все желающие принять участие в конкурсе "Заяц (кот) года" ищут готовые, рисуют свои картинки с забавными зайчиками и котиками и посылают на адрес: jurasova@mail.ru до 16.12. Все картинки будут "крутиться" на телеэкране, под номерами, путём голосования выберем лучшую, та и станет картинкой года, а тот, кто её прислал - победителем конкурса!Можно прислать картинку от класса!

среда, 8 декабря 2010 г.

понедельник, 6 декабря 2010 г.

Конкурс эссе и рисунков.

Конкурс рисунков и эссе: "Что мне нравится в Евро?"

06.12.10 | ENIA


Министерство финансов приглашает школьников поучаствовать в конкурсе рисунков и эссе, посвященном введению в обращение в Эстонии новой валюты - Евро. Работы принимаются до 10 декабря. Победителей ждут призы.

Проект проводится министерством финансов совместно с UNICEF, Банком Эстонии и Олимпийским Комитетом Эстонии.

В конкурсе могут принять участие учащиеся школ, профессиональных технических училищ и детских садов. Работы будут оценены в 3-х возрастных группах: детский сад-5 класс, 6-9 класс и 10-12 класс.

Каждый участник может представить на конкурс одну работу. Объем работы – до 2-х страниц А4, участники первой возрастной группы могут послать свою работу в виде рисунка.

Жюри выберет три лучшие работы из каждой возрастной категории. Их авторам будут вручены памятные комплекты 10-кроновых монет от Банка Эстонии и другие призы от спонсоров.

Представленные на конкурс работы следует послать в UNICEF по адресу Auna 6, 10317 Tallinn или на адрес электронной почты: до 10 декабря 2010.

Русский театр предлагает...

* С 3 по 12 декабря в Русском театре пройдет традиционная рождественская
ярмарка спектаклей, в течение которой можно купить билеты со скидкой до 50%

на все постановки Русского театра* до конца сезона (то есть по июнь 2011
года включительно).
* Количество билетов с максимальной скидкой ограниченно.

* кампания не распространяется на специальные проекты, скидки не суммируются.*Piletid müügil teatri kassas,
**Piletilevi* * ja
**Piletimaailma* * kassades

ja Statoil’i teenindusjaamades. *

*Vabaduse väljak 5, tel. 6 114 911,
**www.veneteater.ee*