пятница, 17 декабря 2010 г.

Конкурс политической рекламы

Konkursi „Poliitiline reklaam Eestis“ tingimused
1. Õpilastööde konkurss „Poliitiline reklaam Eestis“ on 14. oktoobrist 2010 kuni 25. veebruarini 2011 toimuv omaloomingu konkurss, mida korraldab Eesti Noorteühenduste Liit projekti „Noorte Varivalimised 2011“ raames.
Käesoleva konkursi eesmärgiks on ärgitada õpilasi (vanuses 14-20) kriitilisemalt suhtuma valimispropagandasse. Konkurss paneb mõtlema noori puudutavatele teemadele valimiskampaaniates ning noorte osalemisvõimalustele ühiskonna arengut puudutavates otsustusprotsessides.
2. Võistlustööde teemad ja sisu:

2.1. Võistlustööd jagunevad kahte kategooriasse: essee ja visuaalne reklaam. Konkursil osalemiseks saab esitada maksimaalselt kaks tööd, mis peavad kuuluma eri kategooriatesse.
• Essee teema:
1. „Mina kandidaadina – positiivsed ja negatiivsed eeskujud“ – Teema annab võimaluse panna end kandideeriva poliitiku rolli. Võid näiteks analüüsida, mis on sinu arvates kvaliteetne poliitika ja „hea poliitik“. Teemat võid ka avada fantaasiarikkalt ning rääkida üldiselt omadustest/lubadustest, mis peaks Sulle meelepärasel poliitikul olema. Samas annab teema võimaluse analüüsida ka mõnda poliitikut ning seda, miks teda valima peaks/miks Sina teda valiksid.
2. „Milline part peibutab noori?“ – võistlustöös võid analüüsida erinevaid võimalikke populistlikke lähenemisi noortepoliitikale, noortele suunatud poliitilisele reklaamile. Teema võimaldab tuua erinevaid positiivseid/negatiivseid näiteid. Teemat võid avada ka fantaasiarikkalt – arutledes (ülepakutult) poliitikate ja poliitikute üle, mis noortele või konkreetselt Sinule eriti „peale“ võiksid minna.
3. „5 ettepanekut tulevasele valitsusele“
4. „Mul on täiesti poogen, aga viiulit ei ole“ – Teemat avades võid arutleda näiteks selle üle, miks noori ei huvita poliitika või ühiskonnas toimuv. Kas Sinul on suva? Kas noortel on ükskõik ja miks? Mida saaks/peaks Sinu arvates muutma kui saaks?
5. „Laps räägib siis kui kana pissib? Noor = laps?“ – Teema annab võimaluse analüüsida noorte võimaluse üle kaasa rääkida ühiskonnas, pereringis, koolis. Milline on Sinu arvates ühiskonna suhtumine ning milline noorte oma? Kas antud vanasõna peab paika?
Essee juures on oodatud originaalne lähenemine ja veenvus. Arutlev stiil, näidetega toetatud argumendid, lennukas ja fantaasiaküllane mõttearendus on märksõnad, mis võiksid iseloomustada põnevat võistlustööd. Essee pikkuseks maksimaalselt 2.5 lk. Sa ei pea lähtuma etteantud teema-arendusest.• Visuaalne reklaam: plakat, flaier või videoklipp valitud teemal.
1. „Vali mind!“
2. „Poliitilised mängud ja poliitikute mängukannid“
3. „Laps räägib siis kui kana pissib? Noor = laps?“
3. Üldised osalemise tingimused
3.1 Konkursil võivad osaleda noored vanuses 14-20.
3.2. Kirjaliku võistlustöö pikkus on maksimaalselt 2.5 lehte; võistlusvideo pikkus maksimaalselt 3 minutit, plakati ja lendlehe suurus ei ole piiratud.
3.3. Võistlustööd tuleb saata konkurss@enl.ee või postiaadressil Estonia pst. 5a, 10143, Tallinn hiljemalt 25.02.2011
3.4. Võistlustöid saates peab esitama korrektsed kontaktandmed, et korraldajatel oleks võimalik töö autor tuvastada ja temaga ühendust võtta. Töö esitaja võib oma nimeks kasutada ka pseudonüümi, kuid kontaktandmed ühenduse saamiseks peavad olema kindlasti lisatud.
3. Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine
3.1. Žürii otsuse põhjal antakse välja peapreemia: sülearvuti Ordilt
Teiseks preemiaks on digitaalne joonistusalus VÕI fotokaamera.
3.1.1. Videokonkursi žüriisse kuuluvad korraldajate esindajad, eksperdid reklaami ja meedia alalt, ning projekti partnerite esindajad.
3.1.2. Žürii võtab otsuse langetamisel arvesse originaalsust ja veenvust teemakäsitluses, teostust ning konkursi tingimustele vastavust. Nii visuaalse reklaami parimale kui esseevõistluse parimale on garanteeritud üks peaauhindadest.
3.2. Lisaks kahele suuremale auhinnale on korraldajatel õigus välja anda ka eriauhindu, mille saajad otsustab žürii.
3.3. Võitjatega võetakse ühendust ning nad kuulutatakse välja 10. märtsil 2011 Varivalimiste portaalis ja lõpuüritusel.
3.4. Auhindade kättesaamine ja tunnustamine toimub 10. märtsil 2011 Varivalimised 2011 lõpuüritusel või lepitakse kättesaamine võitjatega isiklikult kokku.
4. Võistlustööde kasutamine:
4.1. Korraldajal ei ole kohustust konkursile esitatud töid tagastada.
4.2. Konkursi korraldajatel on täielik õigus tulevikus kasutada konkursitöid korraldajate tutvustamiseks ja reklaamimiseks nii Eestis kui ka välismaal ilma nende eest lisatasu maksmata. Autoriõigus jääb töö loojale.
5. Võistlustöö saatmisega konkursile kinnitab osaleja, et ta:
5.1. on vastava konkursitöö autor.
5.2. on tutvunud kõigi konkursi reeglitega
5.3. aktsepteerib kõiki konkursi reegleid
5.4. annab võidu korral oma nõusoleku nime või pseudonüümi avaldamiseks meedias, reklaamides, PR-kampaaniates ja muudel üritustel ilma selle eest täiendavat tasu saamata ning vastavat kokkulepet sõlmimata.
6. Ebakorrektsete isikuandmete esitamisel, autoriõiguste rikkumisel võidakse osaleja ja tema tööd konkursilt kõrvaldada.
7. Konkursil osaleja poolt konkursi tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude korraldajast mittesõltuvate asjaolude korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja konkursil osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
8. Konkursi lisainfo e-posti aadressil konkurss@enl.ee

Комментариев нет: