среда, 11 мая 2011 г.

Учебные программы в архитектурном музее

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM KUTSUB KÜLLA!
Eesti Arhitektuurimuuseum pakub kõikidele
vanusegruppidele huvitavaid ekskursioone ja
muuseumitunde, et õppida tundma Eesti
arhitektuuriajalugu ja selle tähtsamaid teoseid.
Haridusprogramme on võimalik külastada erinevas
vanuserühmas klassidega, aga osaliselt ka
õpilastel individuaalselt (õpetajaga kokku leppel) täites
töölehte.
Üldekskursioonid
Üldekskursioonid õpilastele, täiskasvanutele ja turistidele annavad ülevaate Rotermanni
soolalao ja Eesti Arhitektuurimuuseumi ajaloost, lühidalt tutvutakse püsiekspositsiooni
ning näitusi.
Kestus 45-60 min.
Teemaekskursioonid
Kindlama teemaga piiritletud ekskursioonid täiskasvanutele, põhi- ja keskkooliõpilastele.
Õpilastel võimalik läbida ka individuaalselt töölehe alusel.
Kestus 45–60 min.
Arhitektuuris peegelduv ajalugu. Eesti arhitektuur muinasajast tänapäevani.
Eesti 20. sajandi arhitektuuri tähtteosed. Maketikogu püsiekspositsiooni põhjal.
Makett kui arhitektuurimeedium.
Uusimast uusim Tallinn.
Suure saali vahelduvaid näitusi tutvustav ekskursioon.
Haridusprogrammid
Muuseumi püsiekspositsioonil põhinevad haridusprogrammid koosnevad aktiivsest
ekskurisoonist/vestlusest õpilastega ning praktilisest ülesandest (joonistamine,
töölehe täitmine, meisterdamine vms). Mõeldud erinevatele vanusegruppidele
algklassidest keskkoolini.
Kestus 60 min.
Ruum meie ümber.
Algklassidele.
Kas ruumil on otsa ja äärt, mis piirab ruumi, millises ruumis on hea olla? Milline on
minu „ruum“? Kuidas sünnib arhitektuur, kes on arhitekt ja miks on maju üldse vaja?
Kõige esmastel ruumitajumise teemadel arutlemine lastega.
Makett kui arhitektuurimeedium.
Kõikidele vanusegruppidele.
Kuidas läbi aegade on makette valmistatud? Miks on vaja maketti? Mis materjalidest
on võimalik makette valmistada? Need on küsimused millele otsime vastuseid.Mis on kodu? Kus on kodu?
Kõikidele vanusegruppidele.
Mis teeb kodust kodu ja millises kodus on hea elada? Kas seda mõjutab ka
arhitektuur, või on hea „pesa“ võimalik tekitada igale poole. Vaatame kuidas elasid
inimesed keskajal, kuidas on elanud rikkad ja vaesed aegade jooksul ning räägime,
millised on kaasaegsed kodud. Räägime ka ühest arhitekti kodust.
Mina ja linn.
Kõikidele vanusegruppidele.
Kas linna moodustavad ainult majad, tänavad? Või ka autod ja inimesed? Või on
linnas ka kihte, mida palja silmaga ei näe? Räägime kõigest sellest materiaalsest ja
abstraktsest, millest linn koosneb.
Tallinn – linn mis ei saa kunagi valmis.
Põhi- ja keskkoolile.
Mis teeb Tallinna koduseks, hubaseks, külmaks või koledaks... Mida me arvame
ümbritsevast keskkonnast ja kuidas saab igaüks seda paremaks muuta. Kõige
uuemast arhitektuurist ja viimastest muutustest pealinnas.
Arhitektuuristiilid.
Põhi- ja keskkoolile.
Arhitektuuri kujunemist ja muutumist on läbi aegade iseloomustatud stiilidega.
Tutvume erinevate arhitektuuristiilide ja nende iseärasuste ning põhimõistetega.
Eesti funktsionalism.
Põhi- ja keskkoolile.
Kust said alguse valged karbid ja kuhu kadusid majadelt katused? Mis teeb majast
funktsionaalse ja kuidas on arhitektid püüdnud inimeste elu mugavamaks muuta.
Sellest kõigest räägime eesti funktsionalistlike ehitiste taustal.
Arhitekt – kunstnik või matemaatik?
Põhi- ja keskkoolile.
Kas arhitektid on kunstnikud kes visandavad pliiatsiga paberile oma ideed või peavad
nemad ka mõtlema, kuidas maja püsti seisab? Räägime arhitekti elukutsest ja
vaatame nende majade sisse. Videotunnid
Muuseumitunnid EAMi videokogus olevate videotega. Olenevalt videost vaadatakse film
kas täies pikkuses või lõiguti, arutatakse koos läbi olulisemad teemad ning täidetakse
abilehte. Maailma arhitektuuri ajaloo ja kaasaegse maailma ja eesti arhitektuuri teemad.
Kestus 45–60 min. Teemad saab valida videokogu kataloogist.
Loengukursused
EAMil on võimalik koostada loengukursusi nii õpilastele/üliõpilastele kui ka
täiskasvanutele Eesti 20. sajandi arhitektuuriajaloo teemadel.
Lisainfo:
Sirli Naska
Teadur-muuseumipedagoog
sirli@arhitektuurimuuseum.ee
www.arhitektuurimuuseum.ee
info@arhitektuurimuuseum.ee
Eesti Arhitektuurimuuseum
Rotermanni soolaladu
Ahtri 2, Tallinn
625 7000

Комментариев нет: